Политика за отказ и възстановяване

(1) Посетителите имат право да се откажат от участие в курс в 14-дневен срок от извършване на плащането към Иновативни образователни технологии ЕООД, без да посочват причина за отказа си. За да се възползва от това си право, Посетителят трябва да уведоми незабавно Иновативни образователни технологии ЕООД чрез изпращане на e-mail или обаждане по телефона, посочени в меню Контакти в платформата „edu.itstep.bg”. След получаване на потвърждение, сумата ще бъде възстановена към Посетителя по канала, по който е извършено плащането – в брой, по банков път, Epay и Изипей. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- когато курсът на обучение е започнал и посетителят има пълен достъп до предоставените му ресурси, които могат да се ползват по всяко време от него в онлайн форма;
- за курсове с продължителност по-кратка от 14 дни;
- за обучителни продукти, до които Посетителят получава неограничен достъп и метода на обучение и използване е самостоятелна форма, изцяло дистанционна форма. Такива продукти са видео уроците.

(3) Посетителите имат право да се откажат от участие в курс когато Иновативни образователни технологии ЕООД в платформата „edu.itstep.bg” не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите.

(4) Когато Посетител иска да се откаже от ползване на услугата след началната дата на обучението, Иновативни образователни технологии ЕООД предлага допълнителни възможности като промяна на курса на обучение; провеждане на допълнителна консултация с преподавател; осигуряване на оборудване за домашна употреба с опция за наем от страна на Посетителя и други възможности спрямо причината за отказ, която Посетителят е длъжен да посочи.

(5) Иновативни образователни технологии ЕООД дава възможност на Посетителите да заменят заплатен обучителен продукт с друг или други на същата стойност, за която е заплатено.
(6) Иновативни образователни технологии ЕООД запазва правото си да използва индивидуален подход за решаване на възникнали случаи за отказ, които не са включени в горепосочените алинеи.
(7) При връщане на заплатени суми в някой от гореспоменатите случаи, Иновативни образователни технологии ЕООД се задължава да върне съответната сума в рамките на 21 (двадесет и един) работни дни.