Курс: SQL/ MySQL

+ -
176,00 лв. 132,00 лв.
Характеристики
Характеристики

Начална дата на курса: 26.10.2020 г.
Крайна дата на курса: 28.11.2020 г.


ИМЕ НА КУРСА
: SQL/ MySQL

 

ХОРАРИУМ (В УЧЕБНИ ЧАСОВЕ): 20 часа

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС: За хора, които имат познания в областта на програмирането на ниво начинаещи или средно напреднали. Не е необходимо да са изучавали уеб програмиране предварително. Също така, е подходящо за хора, които искат се занимават с разработка на уеб страници и уеб приложения.

 

ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Два пъти седмично по 1 ч. и 30 мин. Общо 4 учебни часа на седмица

  • понеделник от 18:30 до 20:00 часа
  • събота от 10:00 до 11:30 или от 15:30 до 17:00 часа (ще се следи разписание, което курсистите ще виждат в профилите си в платформата за дистанционно обучение)

 

ЦЕЛИ НА КУРСА (Какви знания и умения се очаква да развият курсистите по време на обучението?):

  • Да проектират, разработват и поддържат уеб страници, уеб базирани приложения и системи


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА (основни теми):

  • Бази данни и сфери на приложение в Интернет. Релационни и бази данни; SQL - Structured Query Language (основни принципи)
  • MySQL сървър за база данни. Типове данни в MySQL, обхват и свойства. Свързване и изпълнение на заявки
  • DDL, DML, DSL части на SQL. Избиране, филтриране и манипулиране на данни
  • Дървовидни структури в релационните бази данни

 

ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ (За кои сфери и дейности придобитите знания и умения биха били полезни?):

  • Програмиране, разработка на уеб базиран софтуер

 

ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ:

  • Виртуални класни стаи, уебинари, презентации, домашни работи, практически задачи, проект

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършилите курса с краен проект ще получат удостоверение за професионална квалификация от Центъра за професионално обучение към Компютърна академия IT STEP по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране".