Онлайн курс: Софтуерно тестване (QA)

+ -
300,00 лв.
Характеристики
Характеристики

QA инженерите са тези, които осигуряват максималното качество и липсата на дефекти във всякакъв тип софтуерни продукти. Те трябва да анализират всички аспекти на програмите и приложенията в търсене на евентуалните пропуски в тяхната структура. Ето защо QA специалистите са изключително търсени на пазара на труда.

 

Ако искате да се развивате в една от професиите на бъдещето и сте свикнали да обръщате внимание на детайлите, може би софтуерното тестване е подходящият кариерен път за Вас!

 

Международна компютърна академия IT STEP организира 1-месечен курс по ръчно тестване и осигуряване на качеството на софтуерни продукти, след който можете да дадете старт на кариерата си като младши QA специалист. Обучението е предназначено за напълно начинаещи в сферата и не се изискват никакви предварителни технологични познания. Курсът цели да Ви даде фундаментални теоретични и практически познания в сферата на софтуерното тестване, представяйки най-актуалните техники и инструменти за търсене и отстраняване на софтуерни дефекти.

 

Курсът ще покрие основни теми в областта на ръчното софтуерно тестване като:

 

Въведение в тестването и осигуряването на качеството на софтуера.

Тест скриптове, тест сценарии и тест сетове.

Тестване през отделните етапи от жизнения цикъл на софтуерните продукти.

Типове софтуерно тестване .

Техники за дизайн на тестове и работа със системи за управление на тестове.

Търсене на дефекти и управление на открити такива.

 

Обучението стартира на 31 януари и приключва на 28 февруари.

Лекциите ще се провеждат всяка неделя от 15:30 до 20:00 ч.

 

 

Занятията ще имат изцяло практически характер, като в края на курса всеки завършил успешно ще получи сертификат от Международна компютърна академия IT STEP.

 

Завършилите курса с краен проект ще получат удостоверение за професионална квалификация от Центъра за професионално обучение към Компютърна академия IT STEP по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране".