Курс: LinkedIn for sales

+ -
288,00 лв.
Характеристики
Характеристики

Topic: LinkedIn for sales

The course will be held in English!

 

Sales is about people, but having a real relationship with your clients takes time. In this case, LinkedIn is the tool that helps you generate and build the dynamics with your customers and keep them.

 

If your next question is how to do that and what are the secrets of successful sales strategy on LinkedIn, then our course is exactly for you.

 

We are starting on June 1!

 

Get familiar with some of the details on our programme:
  • LinkedIn profile
  • Lead generation
  • Approaching a lead
  • Social Levarage
  • Inbound strategy

 

Learn how to use the advantages of LinkedIn and to build up your sales!

 

BG

LinkedIn за продажби

Курсът ще бъде на английски език!

 

Продажбите винаги са свързани с хората, но да имате истинска връзка с клиентите отнема време. LinkedIn е инструментът, който ще ви помогне да създадете и изградите тази динамика, както и да запазите своята аудитория.

 

Ако следващият въпрос, който ви хрумва, е как да направите това и какви са тайните на успешните продажби в LinkedIn, тогава този курс е точно за вас.

 

Започваме на 1 юни!

 

Вижте какво ще покрие обучението ни:

  • Профилът ни в LinkedIn
  • Генериране на лийдове
  • Осъществяване на контакт с нашите лийдове
  • Social Levarage
  • Inbound стратегия

 

Научете как да използвате предимствата на LinkedIn, за да увеличите продажбите си!