Курс: LinkedIn for recruiters

+ -
288,00 лв.
Характеристики
Характеристики

Topic: LinkedIn for recruiters

The course will be held in English!

 

Have you ever wondered about the ways to find more candidates and clients on LinkedIn?

As a social media platform geared to professionals, LinkedIn is one of the best channels where you could find the perfect talent who is looking for a new job. And this job could be exactly the one that you are offering!

 

However, there are some tricks you should know in order to choose the right candidate. This course will definitely help you to learn how to practice them.

 

We start on June 1!

 

Here are some of the topics we will cover:
  • LinkedIn profile – What makes our Linkedin profile successful? How to make it work for us?
  • Lead generation – How to find the people we want?
  • Approaching a lead – What are the steps to connect with our leads?
  • Social Levarage
  • Inbound strategy

 

Mastering LinkedIn has never been easier! Try it out with us!

 

BG

LinkedIn за рекрутери

Курсът ще бъде на английски език!

 

Замисляли ли сте се за начините да намерите повече кандидати и клиенти в LinkedIn?

Като платформа, насочена към професионалисти, LinkedIn е един от най-добрите канали, където можете да намерите идеалния талант, който търси нова работа. И работата може да бъде точно тази, която вие предлагате!

 

Все пак, има няколко трика, които трябва да знаете, за да изберете правилния кандидат. Този курс определено ще ви помогне да научите как да ги използвате.

Започваме на 1 юни!

 

Ето някои от темите, които ще разгледаме:

  • Профилът в LinkedIn - какво прави профила ни в Linkedin успешен? Как да направим така, че представянето ни да работи за нас?
  • Генериране на лийдове - как да намерим хората, с които искаме да се свържем?
  • Осъществяване на контакт с нашите лийдове - какви са стъпките за контакт с нашите клиенти?
  • Social Levarage
  • Inbound стратегия

 

Овладяването на инструментите в LinkedIn никога не е било по-лесно! Доверете ни се.