Видео урок: Adobe Illustrator - инструмент за сливане

+ -
30,00 лв.
Характеристики
Характеристики

ИМЕ: Adobe Illustrator - инструмент за сливане


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
 25 минутиСЪДЪРЖАНИЕ:

  • създаване на нов документ
  • настройка на инструмента
  • създаване на преливане между различни по форма и цвят обекти
  • създаване на преливане между линии
  • корекция при преливането
  • разместване на етапи от корекцията
  • създаване на нови форми с ефекта на сливане между съществуващи вече обекти