Курс: Web Development

+ -
880,00 лв. 528,00 лв.
Характеристики
Характеристики

Начална дата на курса: 06.04.2020 г.
Крайна дата на курса: 16.01.2021 г.


ИМЕ НА КУРСА
: Web Development/ Уеб програмиране

 

ХОРАРИУМ (В УЧЕБНИ ЧАСОВЕ): 150 часа

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС: Хора, които имат познания в областта на програмирането на ниво начинаещи или средно напреднали. Не е необходимо да са изучавали уеб програмиране предварително. Също така, е подходящо за хора, които искат да се занимават с разработка на уеб страници и уеб приложения.

 • Необходимо условие за обучението е курсистите да имат лаптоп или настолен компютър, както и микрофон.
 • Всички онлайн срещи (уебинари) се записват и видеата от тях могат да се гледат по всяко време от курсистите. Материалите се качват в платформата Microsoft Teams и също са достъпни по всяко време.
 • Курсистите ще имат самостоятелна работа от вкъщи, а по време на уебинарите ще могат да задават въпроси, получават обратна връзка и да получат нови знания.
 • Тези които се включват в по-късен момент ще могат да проследят всичко случило се от началото на обучението. При затруднение с някоя част от материала организираме допълнителни онлайн консултации.

 

ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Два пъти седмично по 1 ч. и 30 мин. Общо 4 учебни часа на седмица

 • понеделник от 18:30 до 20:00 часа
 • събота от 10:00 до 11:30 или от 15:30 до 17:00 часа (ще се следи разписание, което курсистите ще виждат в профилите си в платформата за дистанционно обучение)

 

ЦЕЛИ НА КУРСА (Какви знания и умения се очаква да развият курсистите по време на обучението?):

 • Да проектират, разработват и поддържат уеб страници, уеб базирани приложения и системи


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА (основни теми):

  1. HTML & CSS - 50 часа
  • Въведение в Интенет и HTML
  • Типове елементи: Блокови и линейни. Физически и логически. Семантичен код
  • Въведение в CSS. Версии и селектори
  • Форматиране и валидиране на HTML
  • Цветове, гами и модели
  • Текст, свойства на текста
  • BOX model. Размери на елементи
  • Позициониране на елементи
  • Рамки, отстъпи и отстояния
  • HTML хипервръзки и котви
  • HTML таблици
  • HTML списъци
  • HTML форми
  • HTML изображения
  • Вграждане на аудио и видео съдържание
  • CSS фонове
  • CSS градиенти
  • CSS трансформации
  • CSS анимации
  • SEO и оптимизация на кода

   

  1. JavaScript - 30 часа
  • Управление в браузъра с JavaScript. Синтаксис, функции и обекти
  • JavaScript DOM управление
  • JavaScript събития, event-driven model
  • RIA и AJAX - асинхронен модел. Разлики в обектите и браузърите
  • JSON Синтаксис, употреба
  • jQuery framework

   

  1. PHP - 30 часа
  • Тип и обхват на променливите в PHP. Езикови конструкции. Прехвърляне между типове данни
  • Условни и безусловни оператори. Цикли
  • Потребителски функции, обекти, методи и свойства
  • Работа с форми и потребителски данни GET и POST. Работа с бисквитки (cookies). Записване и манипулация на данни при потребителя
  • Сесии и запазване не състоянието
  • Работа с локални файлове. Работа с потребителски файлове. Качване и обработка на файлове през POST
  • Обработка на графични файлове с GD. EXIF данни. Обработка на графични файлове с ImageMagick

   

  1. SQL/MySQL - 20 часа
  • Бази данни и сфери на приложение в Интернет. Релационни и бази данни
  • SQL - Structured Query Language (основни принципи);
  • MySQL сървър за база данни. Типове данни в MySQL, обхват и свойства. Свързване и изпълнение на заявки
  • DDL, DML, DSL части на SQL. Избиране, филтриране и манипулиране на данни
  • Дървовидни структури в релационните бази данни

   

  1. Разработка с използването на готови системи (WordPress) - 20 часа
  • Инсталация и първоначално конфигуриране
  • Инсталиране и конфигуриране на теми и модули
  • Създаване на теми за WordPress
  • Създаване на модули за WordPress
  • Оптимизация на WordPress

 

ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ (За кои сфери и дейности придобитите знания и умения биха били полезни?):

 • Програмиране, разработка на уеб базиран софтуер

 

ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ:

 • Виртуални класни стаи, уебинари, презентации, домашни работи, практически задачи, проект

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършилите курса с краен проект ще получат удостоверение за професионална квалификация от Центъра за професионално обучение към Компютърна академия IT STEP по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране".