Курс: Разработване на уеб страници с HTML & CSS

+ -
176,00 лв. 132,00 лв.
Характеристики
Характеристики

Начална дата на курса: 30.03.2020 г.
Крайна дата на курса: 27.06.2020 г.

 

ИМЕ НА КУРСА: Разработване на уеб страници с HTML & CSS

 

ХОРАРИУМ (В УЧЕБНИ ЧАСОВЕ): 50 часа

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС: Обучаемите трябва да имат познания в областта на програмирането на ниво начинаещи или средно напреднали. Не е необходимо да са изучавали уеб програмиране предварително. Също така, е подходящо за хора, които искат да се занимават с разработка на уеб страници.

 

ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Два пъти седмично по 1 ч. и 30 мин. Общо 4 учебни часа на седмица

 • понеделник от 18:30 до 20:00 часа
 • събота от 10:00 до 11:30 или от 15:30 до 17:00 часа (ще се следи разписание, което курсистите ще виждат в профилите си в платформата за дистанционно обучение)

 

ЦЕЛИ НА КУРСА (Какви знания и умения се очаква да развият курсистите по време на обучението?):

 • Да проектират, разработват и поддържат уеб страници


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА (основни теми):

  • Въведение в Интернет и HTML
  • Типове елементи: Блокови и линейни. Физически и логически. Семантичен код
  • Въведение в CSS. Версии и селектори
  • Форматиране и валидиране на HTML
  • Цветове, гами и модели
  • Текст, свойства на текста
  • BOX model. Размери на елементи
  • Позициониране на елементи
  • Рамки, отстъпи и отстояния
  • HTML Хипервръзки и котви
  • HTML Таблици
  • HTML Списъци
  • HTML Форми
  • HTML Изображения
  • Вграждане на аудио и видео съдържание
  • CSS фонове
  • CSS градиенти
  • CSS трансформации
  • CSS анимации
  • SEO и оптимизация на кода

   

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършилите курса с краен проект ще получат удостоверение за професионална квалификация от Центъра за професионално обучение към Компютърна академия IT STEP по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране".