Курс: JAVA EE (JAKARTA EE)

+ -
340,00 лв.
Характеристики
Характеристики

ИМЕ НА КУРСА: JAVA EE (JAKARTA EE)
Разработване на информационни уеб базирани системи

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСА

 • За начинаещи с добро ниво на потребителски умения;
 • За всеки стартиращ кариера в разработването на софтуер, искащ да придобие нови знания;
 • За работещите в IT сектора, които искат да придобият допълнителна професионална квалификация;
 • За средно напреднали програмисти с опит на JAVA.

 

ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Курсът стартира на 19 август и ще продължи до 31 октомври. Обучението ще бъде в дистанционна форма, като онлайн срещите с преподавател ще се провеждат всяка сряда от 18:30 до 20:00 ч. и всяка събота от 10:00 до 11:30 ч.

 

ЦЕЛИ НА КУРСА (Kакви знания и умения се очаква да развият курсистите по време на обучението?):

 • Придобиване на умения за проектиране, програмиране и създаване на информационни системи със средствата на JAVA EE.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ: 

 • Добро разбиране на английски език;
 • Средно или високо ниво на потребителски умения. В плюс ще бъдат и основни познания по програмиране.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА (основни теми):

 • Servlets;
 • JSP;
 • JSF;
 • JPA and JTA;
 • EJBs;
 • JDBC;
 • Single-Page Web Applications with REST and JSON;
 • Инсталиране и поддръжка на GlassFish Server;
 • Проектиране и създаване на информационна система с JAVA EE (JAKARTA EE).

 

ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ (За кои сфери и дейности придобитите знания и умения биха били полезни?):

 • Придобитите знания и умения са приложими в разработката и изграждането на уеб базирани информационни системи, базирани върху взаимодействието на Application Server и RDBMS (трислойна архитектура).
 • Курсът е с изключителна практична насоченост - инсталиране на GlassFish Server, Oracle 18c Express Edition XE върху Oracle VirtualBox за изграждане на виртуална работна среда, близка до продуктивна среда с цел да се изгради проект. Ще се усвоят основни понятия в използването на контейнери, както и Java и Kubernetes.

 

ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ

 • Уебинари, презентации, домашни работи, практически задачи, виртуална работна среда.
 • Всички онлайн срещи (уебинари) се записват и видеата от тях могат да се гледат по всяко време от курсистите.
 • Допълнителните учебни и видео материали се качват в платформата Microsoft Teams и също са достъпни по всяко време.
 • Курсистите ще имат самостоятелна работа от вкъщи, а по време на уебинарите ще могат да получават нови знания и обратна връзка.
 • Тези, които се включват в по-късен момент, ще могат да проследят всичко случило се от началото на обучението.

 

Променете професионалния си път, като се доверите на нашите преподаватели практици!