Курс: Разработване на уеб страници с JavaScript

+ -
176,00 лв. 88,00 лв.
Характеристики
Характеристики

Начална дата на курса: 29.06.2020 г.
Крайна дата на курса: 29.08.2020 г.

 

ИМЕ НА КУРСА: Разработване на уеб страници с JavaScript

 

ХОРАРИУМ (В УЧЕБНИ ЧАСОВЕ): 30 часа

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСА: Хора, които имат познания в областта на програмирането на ниво начинаещи или средно напреднали. Не е необходимо да са изучавали уеб програмиране предварително. Също така, е подходящо за хора, които искат да се занимават с разработка на уеб страници и уеб приложения.

  • препоръчително е курсистите да имат знания по HTML & CSS 
  • желаещите да запишат JavaScript трябва да преминат курс по HTML & CSS предварително: https://edu.itstep.bg/bg-product-details-8.html

 

ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Два пъти седмично по 1 ч. и 30 мин. Общо 4 учебни часа на седмица

  • понеделник от 18:30 до 20:00 часа.
  • събота от 10:00 до 11:30 или от 15:30 до 17:00 часа (ще се следи разписание, което курсистите ще виждат в профилите си в платформата за дистанционно обучение)

 

ЦЕЛИ НА КУРСА (Какви знания и умения се очаква да развият курсистите по време на обучението?):

  • Да проектират, разработват и поддържат уеб страници


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА (основни теми):

 

  • Управление в браузъра с JavaScript. Синтаксис, функции и обекти
  • JavaScript DOM управление
  • JavaScript събития, event-driven model
  • RIA и AJAX - асинхронен модел. Разлики в обектите и браузърите
  • JSON Синтаксис, употреба
  • jQuery framework
  •  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Завършилите курса с краен проект ще получат удостоверение за професионална квалификация от Центъра за професионално обучение към Компютърна академия IT STEP по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране".