Общи условия за ползване

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Иновативни образователни технологии“ EООД, гр. София, Център, ул. Алабин 58, ЕИК 204288121 и Посетителите на сайта www.edu.itstep.bg.

Чл. 2. Страницата на Иновативни образователни технологии предоставят на Посетителите информация по разнообразни обучителни теми от областта на информационните технологии свързани с търговската дейност на Иновативни образователни технологии.

Чл. 3. (1) Всички публикации в Страницата са изключителна интелектуална собственост на Иновативни образователни технологии и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Иновативни образователни технологии, включително не могат да бъдат копирани в блогове на трети лица или сайтове за техническа поддръжка.

(2) Изображенията в Страницата на Иновативни образователни технологии и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Иновативни образователни технологии не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Иновативни образователни технологии.

Чл. 4. (1) Иновативни образователни технологии не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Страницата чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в тях чрез обособено място или frame в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Страницата от други сайтове е допустимо, ако с препращането и начините на представяне на препратката Посетителите не биват въвеждани в заблуждение и ако не се нарушават добрите нрави.

Чл. 5. Иновативни образователни технологии предоставя достъп до съдържанието на Страницата според обичайната търговска практика.

Чл. 6. (1) Иновативни образователни технологии предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена от Иновативни образователни технологии на сайта му.

Чл. 7. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Иновативни образователни технологии, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Посетители на Страницата.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Страницата от момента на обявяването им от Иновативни образователни технологии.

Чл. 8. Иновативни образователни технологии има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Страницата или част от съдържанието му на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на Иновативни образователни технологии.

Чл. 9. (1) Иновативни образователни технологии предоставя достъп до съдържанието на Страницата такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Страницата водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Иновативни образователни технологии не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните на Страницата материали.

(3) Иновативни образователни технологии не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Страницата и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. Посетителите на Страницата се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Иновативни образователни технологии при използването на Страницата и съдържащите се в тях материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 12. Методи за плащане.
При закупуване на обучителен продукт Посетителят трябва да изберете един от следните методи за плащане: 

  • Плащане в брой – може да заплатите в брой на рецепцията на Иновативни образователни технологии
  • Плащане по банков път– може да заплатите на каса във всеки клон на банка или да използвате мобилно или интернет банкиране.
  • Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, ще се отвори платежна страница, където въвеждате данните на вашата карта – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Приемаме следните видове карти: MasterCard, Maestro, Visa. 

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме найдобрите практики препоръчани от международните картови организации: 

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка 
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2) 
  •      • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.


След завършване на поръчката Посетителят ще получи потвърждаващ имейл с информация как да извърши плащането спрямо избраният метод. Изключение прави избраният метод за плащане с дебитна/кредитна карта, тъй като се случва непосредствено след избора му.

Чл. 13. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Страницата на 01 Март 2020г.