Видео урок: Adobe Illustrator - рисуване с градиенти

+ -
30,00 лв.
Properties
Properties

ИМЕ: Adobe Illustrator - рисуване с готови фигури и градиенти


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
 35 минутиСЪДЪРЖАНИЕ:

  • създаване на нов документ - формат, ориентация, цветова гама
  • подготовка на менютата в програмата - градиенти, слоеве, четки
  • нанасяне на градиент - преливане на цветове
  • настойки на градиент - посока
  • настойки на градиент - цвят
  • настойки на градиент - форма
  • работа със слоеве
  • работа с прости фигури
  • изработка на проект - хавайски пейзаж