Видео урок: Scratch - първи стъпки

+ -
10,00 лв. 7,00 лв.
Properties
Properties

ИМЕ: Scratch - запознаване с платформата и първи стъпкиПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
 24 минутиСЪДЪРЖАНИЕ: 

  • запознаване с онлайн платформата
  • смяна на език и ориентиране
  • функции в програмата и как да ги запомним
  • въведение в блоковото програмиране
  • структура на работещия алгоритъм
  • обектно ориентирано програмиране
  • менюта и смяна на костюми, създаване на нов
  • добавяне на звуци
  • как работят координатитеУРОКЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА: деца - над 7 години